Auto afhankelijkheid

Laatste Notities

De 8e notitie van het Laboratorium Verantwoorde Mobiliteit gaat over twee belangrijke tekortkomingen in de stedelijke opgave rond personenmobiliteit en zeven verbeterpunten daarvoor. Nog afgezien van klimaat, schiet het mobiliteitssysteem in onze stedelijke gebieden op twee manieren tekort. Enerzijds bezwijkt het systeem in de dichtbevolkte delen onder een enorme druk. Anderzijds levert het in de dunner bevolkte delen niet wat het zou moeten leveren, namelijk bereikbaarheid; voor iedereen en op ieder moment. Dat kan en moet anders.
Het LVM is één jaar geleden opgericht om (vergeten) inzichten en inspirerende beelden te creëren inzake de klimaatopgave voor mobiliteit en transport. In dit jaarverslag bespreken we de voortgang sindsdien, maar ook lees je over onze voornemens voor komend jaar.

Laatste nieuwsbrieven