Over Ons

Het Laboratorium Verantwoorde Mobiliteit is een netwerk. Het idee voor dit netwerk ontstond in de coronatijd uit zorg en enthousiasme.
• De zorg is dat de gehele mobiliteitssector achterblijft bij het realiseren van de klimaatopgave, zelfs meer achterblijft dan de andere maatschappelijke sectoren en ook niet inclusief is, want niet makkelijk toegankelijk voor iedereen
• Het ontbreekt nog aan stevige en inspirerende initiatieven en analyses. Het enthousiasme komt voort uit de grote hoeveelheid goede studenten die echt aan de slag willen met dit thema en uit de aanwezigheid van professionals die dezelfde zorg delen

Het team

Met een twaalftal masterstudenten hebben we 9 verschillende masteropleidingen van in totaal 6 universiteiten aan boord. We werken ook met 10 deskundigen, die op vrijwillige basis en op persoonlijke titel hun bijdrage leveren. Ze zijn als expert werkzaam bij overheden, kenniscentra, bedrijven of universiteiten. Denk daarbij aan het TNO, PBL, Rijkswaterstaat of Vos Logistics. De studenten dragen thema’s voor uitwerking voor. We werken een thema uit, meestal met ook een professional uit de klankbordgroep daarbij. De teksten die zo ontstaan worden voor commentaar en verbetering of aanvulling voorgelegd aan het gehele gezelschap. Er kunnen dus rond twintig reacties komen. Pas als die verwerkt zijn kan de notitie naar buiten.

Visie

Wij beschouwen gebrek aan duurzaamheid en aan inclusiviteit als de echt grote mobiliteitsvraagstukken. Ook zien we in dat een optimalisatie van het huidig toch vooral auto- en vliegtuigafhankelijk systeem niet volstaat. Noodzakelijk is het herontwerp van ons mobiliteitssysteem, en daar leveren wij ideeën voor aan via het schrijven van onze notities. Ideeën voor een duurzaam en inclusief mobiliteitssysteem, waarin iedereen de ruimte heeft te reizen waar die wil, wel met een goede reden de reis te maken. Ook worden voertuigen volledig benut, en rijden we niet met halflege auto’s en vrachtwagens. CO2-neutrale lange afstandsreizen binnen Europa zijn vanzelfsprekend, en duurzaam intercontinentaal reizen komt tijdig binnen handbereik. Ten slotte staat in zo een mobiliteitssysteem het contact tussen reizigers onderling en het contact tussen reiziger en de eigen behoeftes weer centraal.

Werkwijze

We streven naar 8-10 notities jaarlijks, en naar eens per twee weken een nieuwsbrief. Beiden worden op de website geplaatst, en gemaild naar een bestand van ongeveer 400 personen actief in de wereld van mobiliteit in ons land. We kiezen voor elke notitie voor twee vormen: een korte tekst voor de media, en een langere tekst waarin we verantwoording afleggen van het hoe en waarom, voor het meer professionele veld.

Iedereen werkt met veel plezier mee aan dit Laboratorium. Er zijn geen financiële stromen mee gemoeid. Hans Jeekel (Emeritus Hoogleraar Societal Aspects of Mobility, TU Eindhoven) is zeker twee dagen per week actief voor het LVM: als aanjager, uitwerker, maar bovenal als begeleider en supporter van de masterstudenten, en als collega van de professionals. Hij blijft waar mogelijk liever op de achtergrond: het woord moet zijn aan de komende generatie!

Het Laboratorium is een initiatief voor 2 á 3 jaar.

Downloads: oprichtingsnotitie voor het Laboratorium* – jaarverslag eerste jaar LVM

De huidig betrokken masterstudenten: Tom Knipping (Innovation Science, TU Eindhoven), Jeroen Schrijver (Sustainable Energy Technology, Universiteit Twente), Co Stokx (Logistics and Operation Management, TU Eindhoven), Huub Siebelt (master student Planologie, Universiteit van Amsterdam), Micha Arnoldus (Enigineering Policy Analysis, TU Delft) en Alexander van der Wal (Urban Environmental Management, WUR Wageningen), Lowe Blom (Werktuigbouw, TU Eindhoven), Job Harweg (Sustainable Development Economics, Universiteit van Bologna en Sustainable Energy Technology, TU Eindhoven), Sander Schepers (Sustainable Energy Technology, TU Eindhoven), Christian van Erp (Sustainable Energy Technology, TU Eindhoven) en Willem Arts (Sustainable Innovation, TU Eindhoven) en Tycho Smokers (MSc Automotive Technology)

*op het punt van de te maken producten iets achterhaald, maar verder nog actueel