Over Ons

Het Laboratorium Verantwoorde Mobiliteit is een netwerk. Het idee voor dit netwerk ontstond in de coronatijd uit zorg en enthousiasme.
• De zorg is dat de gehele mobiliteitssector achterblijft bij het realiseren van de klimaatopgave, zelfs meer achterblijft dan de andere maatschappelijke sectoren en ook niet inclusief is, want niet makkelijk toegankelijk voor iedereen
• Het ontbreekt nog aan stevige en inspirerende initiatieven en analyses. Het enthousiasme komt voort uit de grote hoeveelheid goede studenten die echt aan
de slag willen met dit thema en uit de aanwezigheid van professionals die dezelfde zorg delen

Het team

Masterstudenten én recentelijk afgestudeerden uit heel Nederland die affiniteit hebben met duurzame mobiliteit vormen samen een netwerk. Deze (-ex)masterstudenten komen dus van verschillende opleidingen en universiteiten, maar ze zijn allemaal toeleveraars aan het LVM. We werken ook met een aantal deskundigen in een klankbordgroep, die op vrijwillige basis en op persoonlijke titel hun bijdrage leveren. Ze zijn als expert werkzaam bij overheden, kenniscentra, bedrijven of universiteiten. Denk daarbij aan het TNO, PBL, Rijkswaterstaat of Vos Logistics.

Een centraal coördinatieteam van Hans Jeekel (Emeritus Hoogleraar Societal Aspects of Mobility) en drie masterstudenten zorgt daarbij voor de organisatie waarbij alle leden en klankbordgroepleden zich fijn voelen. De studenten en jong profesionals kunnen toeleveren via het aandragen van thema’s, andere leden van feedback voorzien of het uitwerken van onze mobiliteitnotities. Deze mobiliteitsnotities vormen de kern van het LVM en hierin stellen wij beleid voor om de verduurzaming van de mobiliteit te versnellen.

Het uitwerken van thema’s gebeurt vaak in samenwerking met een professional uit de klankbordgroep. Zodra een notitie af is wordt die verspreid onder de andere (-ex)masterstudenten en leden van de klankbordgroep, die de tekst van commentaar voorzien. Pas als de verbeteringen en aanvullingen zijn verwerkt kan de notitie naar buiten.

Naast de notities wordt het LVM steeds meer een netwerk of denktank van jonge experts binnen de mobiliteit. Zo kunnen wij meer samenwerkingen aangaan met andere organisaties en bedrijven, en daarmee een meer open organisatie worden. Op dit moment zijn we al gevraagd om mee te denken over visiestukken van onder andere de Jonge Klimaatbeweging, Natuur&Milieu en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Visie

Wij beschouwen gebrek aan duurzaamheid en aan inclusiviteit als de echt grote mobiliteitsvraagstukken. Ook zien we in dat een optimalisatie van het huidig toch vooral auto- en vliegtuigafhankelijk systeem niet volstaat. Noodzakelijk is het herontwerp van ons mobiliteitssysteem, en daar leveren wij ideeën voor aan via het schrijven van onze notities. Ideeën voor een duurzaam en inclusief mobiliteitssysteem, waarin iedereen de ruimte heeft te reizen waar die wil, wel met een goede reden de reis te maken. Ook worden voertuigen volledig benut, en rijden we niet met halflege auto’s en vrachtwagens. CO2-neutrale lange afstandsreizen binnen Europa zijn vanzelfsprekend, en duurzaam intercontinentaal reizen komt tijdig binnen handbereik. Ten slotte staat in zo een mobiliteitssysteem het contact tussen reizigers onderling en het contact tussen reiziger en de eigen behoeftes weer centraal.

Werkwijze

We streven naar minimaal zes notities op jaarbasis, en naar eens per maand een nieuwsbrief. Beiden worden op de website geplaatst, en gemaild naar een bestand van ongeveer 400 personen actief in de wereld van mobiliteit in ons land. We kiezen voor elke notitie voor twee vormen: een korte tekst voor de media, en een langere tekst waarin we verantwoording afleggen van het hoe en waarom, voor het meer professionele veld.

Als netwerk of denktank van jong professionals en masterstudenten willen we ook graag meedenken met andere organisaties over het verduurzamen van mobiliteit. Zo kunnen wij behulpzaam zijn bij het vaststellen van visies of deelnemen aan brainstorm sessies. Op die manier zijn kundige studenten betrokken bij het ontwikkelen van nieuw beleid, waarbij deze onder andere kennis en innovatieve oplossingen kunnen aanleveren.

Iedereen werkt met veel plezier mee aan dit Laboratorium. Er zijn geen financiële stromen mee gemoeid. Hans Jeekel (Emeritus Hoogleraar Societal Aspects of Mobility, TU Eindhoven) is zeker twee dagen per week actief voor het LVM: als aanjager, uitwerker, maar bovenal als begeleider en supporter van de masterstudenten, en als collega van de professionals. Hij blijft waar mogelijk liever op de achtergrond: het woord moet zijn aan de komende generatie!

Downloads: Oprichtingsnotitie voor het Laboratorium – Jaarverslag eerste jaar LVM – Jaarverslag tweede jaar LVM