< Terug naar hoofdpagina

Auto afhankelijkheid

We zijn nog niet zo lang massaal afhankelijk van de auto. Rond 1970 had de helft van de huishoudens de beschikking over een auto. Nu is dat rond de 80%. Op dit moment groeit de autoafhankelijkheid – het aantal kilometers dat redelijkerwijs (70 % extra tijd voor alle andere vervoermiddelen wordt dan aanvaardbaar geacht) niet anders dan met de auto afgelegd kan worden beduidend sneller dan het aantal autokilometers. Dat ligt vooral aan ; steeds meer werkgelegenheid op snelweglocaties, stroomlijning openbaar vervoer (minder haltes) en uitbundiger vrijtetijdsgedrag, nacht, late avond, natuur. Is hier iets aan te doen? Vanzelfsprekend!

Notitie overzicht

De 8e notitie van het Laboratorium Verantwoorde Mobiliteit gaat over twee belangrijke tekortkomingen in de stedelijke opgave rond personenmobiliteit en zeven verbeterpunten daarvoor. Nog afgezien van klimaat, schiet het mobiliteitssysteem in onze stedelijke gebieden op twee manieren tekort. Enerzijds bezwijkt het systeem in de dichtbevolkte delen onder een enorme druk. Anderzijds levert het in de dunner bevolkte delen niet wat het zou moeten leveren, namelijk bereikbaarheid; voor iedereen en op ieder moment. Dat kan en moet anders.
Binnen een halve eeuw zijn we een volstrekte auto- afhankelijkheid ingerommeld en daarmee in een onmogelijke positie terechtgekomen: mensen kopen en rijden een auto, terwijl ze dat misschien niet willen of kunnen. 97% van het huidige wagenpark rijdt nog fossiel waardoor fossiele emissie nog 20 jaar domineert. Sneller dan nu moet elektriciteit uit duurzame bronnen komen en hebben we duurzaam en sociaal aanvaardbaar gewonnen grondstoffen nodig voor de productie van de batterijen. Deze notitie kijkt het monster in de bek: we houden zélf de versnelling tegen door verkeerde praktijken en denkframes. Het goede nieuws: Die kunnen we dus ook zelf tegengaan. Een saneringsvoorstel voor 16 verkeerde praktijken

Lees verder: Bijdragen Hans Jeekel

Bij de individuele artikelen zijn er beschouwingen over gemak en comfort (nooit gepubliceerd artikel, 2015), over tijd, stress en de auto (paper voor World Conference Transport Research, Rio de Janeiro, 2013), over snelweglocaties (Nationale Planologielezing, Rijksuniversiteit Groningen, 2017), en over de relatieve onbereikbaarheid van werklocaties in en rond Eindhoven (sessie voor Brainport, 2019). Tot slot is er een video over de toekomst van de auto, geraliseerd door een Frans mobiliteitsnetwerk (2013)

Zie ook individuele artikelen...