< Terug naar hoofdpagina

Toegankelijkheid voor iedereen

Mobiliteit moet voor iedereen mogelijk zijn. Vervoersarmoede is een probleem voor ongeveer 10 % van de huishoudens. De prijs en het niet beschikbaar zijn van transport kunnen barrieres opwerpen voor het dagelijks functioneren. Het gaat hier om het bereiken van inclusieve mobiliteit.

Notitie overzicht

Binnen een halve eeuw zijn we een volstrekte auto- afhankelijkheid ingerommeld en daarmee in een onmogelijke positie terechtgekomen: mensen kopen en rijden een auto, terwijl ze dat misschien niet willen of kunnen. 97% van het huidige wagenpark rijdt nog fossiel waardoor fossiele emissie nog 20 jaar domineert. Sneller dan nu moet elektriciteit uit duurzame bronnen komen en hebben we duurzaam en sociaal aanvaardbaar gewonnen grondstoffen nodig voor de productie van de batterijen. Deze notitie kijkt het monster in de bek: we houden zélf de versnelling tegen door verkeerde praktijken en denkframes. Het goede nieuws: Die kunnen we dus ook zelf tegengaan. Een saneringsvoorstel voor 16 verkeerde praktijken
Deze derde notitie van ons Laboratorium Verantwoorde Mobiliteit gaat over mobiliteit en ethiek en vooral over de vraag hoe het komt dat er betrekkelijk weinig ethische discussies rond mobiliteit worden gevoerd. Wij begrijpen dat niet goed, en zoeken in deze notitie naar verklaringen daarvoor. U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan deze discussie.

Lees verder: Bijdragen Hans Jeekel

Hier twee wetenschappelijke artikelen. De eerste samen met Karel Martens over de plaats van mobiliteit in het scala van maatschappelijke sectoren die overheidsinterventies behoeven- gezondheidszorg, onderwijs en huisvesting. Dit artikel, werd gepubliceerd in de European Transport Research Review, 2018. Dan een artikel over sociale uitsluiting van kwetsbare groepen via transport (2014) , waar ik eens voor het tijdschrift Case Studies in Transport Policy vele meer maatschappelijk georienteerde publicaties op een rij heb gezet. Tot slot twee hoofdstukken uit mijn boek Inclusive Transport, met praktijkervaringen , en met een overzicht van alle relevante groepen kwetsbaar voor “onvrijwillige nadelen via transport”(Elsevier, 2019).