< Terug naar hoofdpagina

Toegankelijkheid voor iedereen

Mobiliteit moet voor iedereen mogelijk zijn. Vervoersarmoede is een probleem voor ongeveer 10 % van de huishoudens. De prijs en het niet beschikbaar zijn van transport kunnen barrieres opwerpen voor het dagelijks functioneren. Het gaat hier om het bereiken van inclusieve mobiliteit.

Notitie overzicht

Je kunt in ons land nog nauwelijks aan de mobiliteitstransitie werken. Er liggen wel veel rapporten en concepten, en veel professionals praten al een aantal jaren over smart hubs, Mobility as a service, rechtvaardiger transportprijzen en mulitmodale mobiliteitssystemen maar per saldo gebeurt er in de uitviering niet veel. Deze notitie beschrijft hoe dat komt. Maar belangrijker: in deze notitie valt te lezen hoe versnelling van de mobiliteitstransitie te realiseren valt.
De VVD isoleert zich in het (duurzame) mobiliteitsdebat en bereikbaarheid van voorzieningen en diensten wordt een kernthema. Dit en meer blijkt uit een analyse van de verkiezingsprogramma’s van de belangrijkste politieke partijen door het Laboratorium Verantwoorde Mobiliteit.
Het idee dat we serieuze bereikbaarheidsproblemen hebben, groeit momenteel sterk. Een snelle blik op de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen voor de komende nationale verkiezingen op 22 november laat dit zien. Waarom zijn niet alle noodzakelijke en gewenste bestemmingen bereikbaar voor iedereen en hoe organiseren we dat wél goed? Deze antwoorden geeft de 11e notitie van het Laboratorium Verantwoorde Mobiliteit, LVM.
Binnen een halve eeuw zijn we een volstrekte auto- afhankelijkheid ingerommeld en daarmee in een onmogelijke positie terechtgekomen: mensen kopen en rijden een auto, terwijl ze dat misschien niet willen of kunnen. 97% van het huidige wagenpark rijdt nog fossiel waardoor fossiele emissie nog 20 jaar domineert. Sneller dan nu moet elektriciteit uit duurzame bronnen komen en hebben we duurzaam en sociaal aanvaardbaar gewonnen grondstoffen nodig voor de productie van de batterijen. Deze notitie kijkt het monster in de bek: we houden zélf de versnelling tegen door verkeerde praktijken en denkframes. Het goede nieuws: Die kunnen we dus ook zelf tegengaan. Een saneringsvoorstel voor 16 verkeerde praktijken
Deze derde notitie van ons Laboratorium Verantwoorde Mobiliteit gaat over mobiliteit en ethiek en vooral over de vraag hoe het komt dat er betrekkelijk weinig ethische discussies rond mobiliteit worden gevoerd. Wij begrijpen dat niet goed, en zoeken in deze notitie naar verklaringen daarvoor. U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan deze discussie.

Lees verder: Bijdragen Hans Jeekel

Hier twee wetenschappelijke artikelen. De eerste samen met Karel Martens over de plaats van mobiliteit in het scala van maatschappelijke sectoren die overheidsinterventies behoeven- gezondheidszorg, onderwijs en huisvesting. Dit artikel, werd gepubliceerd in de European Transport Research Review, 2018. Dan een artikel over sociale uitsluiting van kwetsbare groepen via transport (2014) , waar ik eens voor het tijdschrift Case Studies in Transport Policy vele meer maatschappelijk georienteerde publicaties op een rij heb gezet. Tot slot twee hoofdstukken uit mijn boek Inclusive Transport, met praktijkervaringen , en met een overzicht van alle relevante groepen kwetsbaar voor “onvrijwillige nadelen via transport”(Elsevier, 2019).