< Terug naar hoofdpagina

Mobiliteit algemeen en Smart mobility

Innovaties in mobiliteit, de uitdagingen van slimme mobiliteit (data,IT, automatisch rijden) in koppeling brengen met duurzame mobiliteit. Het gaat over de wijze van sturen in het mobiliteitsdomein, over het gedrag van de stakeholders, en over hoe het mobiliteitsbeleid in andere landen werkt

Notitie overzicht

Ook mobiliteit ontkomt niet aan een grote transitie naar anders, duurzaam, rechtvaardig en klimaatbestendig. Die transitie wil je zo professioneel en verantwoord mogelijk vormgeven, op basis van zoveel mogelijk beschikbare gegevens. Daarom deze negende LVM-notitie over data voor mobiliteit, geschreven door Hans Jeekel. In de notitie worden de barrières geschetst en de juiste vragen gesteld om tot een reeks aanbevelingen te komen voor de toekomst van data in mobiliteit.
Deze derde notitie van ons Laboratorium Verantwoorde Mobiliteit gaat over mobiliteit en ethiek en vooral over de vraag hoe het komt dat er betrekkelijk weinig ethische discussies rond mobiliteit worden gevoerd. Wij begrijpen dat niet goed, en zoeken in deze notitie naar verklaringen daarvoor. U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan deze discussie.

Lees verder: Bijdragen Hans Jeekel

Mobiliteit algemeen; in de gebundelde artikelen zijn twee onderdelen te vinden uit het boek Inclusive Transport van mijn hand (Elsevier,2019). In het eerste verhaal worden de stakeholders in mobiliteit beschreven en geanalyseerd. In het tweede onderdeel gaat het om de mobiliteit in arme landen. Het derde artikel is een reisverslag naar het inspirerende mobiliteitsbeleid van Japan (2018).
Bij de individuele artikelen gaat het om de eerste vier artikelen. Allereerst een tekst voor een seminar in SjangHai (2016) over de rol van sociale wetenschap in het mobiliteitsbeleid. Dan een college waarvoor ik werd uitgenodigd op de TU Berlijn (2017), waarin smart mobility en duurzame mobiliteit worden vergeleken, en tot slot een college dat ik gaf over de implementatie van innovaties in mobiliteit (aantal jaren). Het reisverslag over Japan is ook individueel te downloaden.
Smart Mobility; In de gebundelde artikelen gaat het om mijn inaugurele rede uit 2016, om een artikel over toekomsten voor Smart Mobility, in 2014 verschenen in Journal for Traffic and Transport Engineering, en om een beschouwing over de oorzaken van de stagnatie in Smart Mobility gepubiceerd in Verkeerskunde, 2019. Deze drie artikelen zijn ook individueel te downloaden. Ook is er hier nog een beschouwing over de relatie tussen smart mobility en sociale duurzaamheid (paper voor World Conference Transport Research 2016, SjangHai) en een verhaal over marktperspectieven voor smart mobility uitgesproken op een studielunch van private equitybedrijven, 2017.