Een jaar LVM: terugblik en vooruitblik

In dit jaarverslag geven wij een overzicht van activiteiten in het eerste jaar van het Laboratorium Verantwoorde Mobiliteit (looptijd 2021-2024). Aan het einde van dit overzicht is ook een korte vooruitblik opgenomen. We beschouwen dit jaarverslag nadrukkelijk als een tussentijds overzicht, en zeker niet als een volwaardige evaluatie of notitie. We willen hiermee wel graag laten zien waar we nu staan. De eerstvolgende volledige LVM- notitie zal begin oktober verschijnen.

Over de auteur:

Hans Jeekel
Hoogleraar Emeritus Societal Aspects Smart Mobility
Hans is oprichter van het LVM en begeleidt de betrokken masterstudenten

Download de hele notitie…

Meer artikelen zoals deze